Corul Bisericii Baptiste "Speranța" Arad s-a înființat la câteva luni după deschiderea Bisericii, în anul 1929, ceea ce înseamnă că anul acesta (2014) va împlini 85 de ani de existență. De la început și până în prezent a fost o prezență importantă în toate serviciile de închinare, principala funcție a fost aceea de a se închina cât mai frumos Domnului. Cântarea corală este una dintre formele concrete pe care le primește închinarea. Primii creștini obișnuiau să folosească drept text al cântărilor, porțiuni din textul Bibliei, căutând să imite astfel celebrele "cântări" din Vechiul Testament: Cântarea Mariei la trecerea Mării Roșii (Exodul 15:1-18), Cântarea lui Moise(Deuteronom32:1-43),Cântarea Mariei (Luca 1:46-55). Muzica din cadrul unui serviciu divin spune cel mai mult despre ce fel de oameni se închină în acea biserică. Sunt numeroase mărturii din care vedem că printr-o singură melodie, Dumnezeu a adus cercetare, alinare, mângâiere și bucurie, ceea ce demonstrează că este o unealtă des folosită de Domnul în lucrarea Lui. Cântarea corală are darul de a apropia sufletele de Dumnezeu, care să înalțe și să înnobileze oamenii spre o relație mai apropiată cu Salvatorul. Repertoriul muzicii corale trebuie să fie într-un echilibru în așa fel încât melodiile vechi să se îmbine cu cele contemporane: sunt și astăzi destul de mulți compozitori valoroși. Vechile imnuri creștine cu cele contemporane, să fie prezente împreună, precum și vechii compozitori cu cei mai noi, toate, însă într-o selecție care să ducă la înălțarea sufletelor noastre.

Cred că pentru a-și atinge scopul, corul bisericii trebuie să fie atent la profilul coriștilor; atitudinea cu care cântăm. "Gata îmi este inima să cânte, Dumnezeule!"(Ps.108:1); sinceritatea, bogăția sentimentelor ce le dorim să le exprimăm, seriozitatea cu care dorim să participăm la acest act, dorința de a-L lăuda pe Domnul, entuziasmul cu care ne angajăm în această jertfă de laudă și spiritul cu care contribuim fiecare (umil și onest), pot produce cu adevărat o schimbare în bisericile noastre. În Psalmul 40, scrie la versetul 3:"Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru împăratul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și au crezut în Domnul". Atenție la expresia :"Mulți au văzut.... ". Ei nu au auzit.... nu au simțit....ei au văzut.

Calitatea închinării prin muzica corală, depinde de calitatea închinătorilor(coriștilor) și acest lucru nu neapărat cu referință la aspectul spiritual. Datoria  noastră a tuturor care cântăm în biserică este aceea  prin care să folosim cântarea în cele trei direcții mari : melodii de adorare, adresate direct Mântuitorului, melodii de chemare la Dumnezeu a celor nemântuiți precum și melodii destinate  întăririi spirituale a fraților aflați în suferință. În strânsă legătură cu păstorii, dirijorii corului  Bisericii Baptiste "Speranța" Arad, au căutat să cânte melodiile care erau în legătură temele predicilor. Muzica este armonia cerească pe care se cântă. Notele suntem noi, iar maestrul este Dumnezeu. Noi suntem lucrarea Lui. Mulți dintre noi încercăm astăzi să facem lucrarea lui Dumnezeu. El Își face însă lucrarea și Își zidește Biserica, fiindcă doar El știe și poate asta. Cred că adevărata noastră problema este să nu fim o notă falsă în repertoriul ceresc, divin!

Repetiții

Pentru cei interesați în a participa la repetițiile corului, anunțăm că acestea au loc în fiecare miercuri de la orele 19-20:30.

Domnul să fie slăvit pentru toată lucrarea Lui!

Dirijori: Ioan și Corina Rediș ;Petru Turcaș

Pianiști: Diana Tite; Diana Vlad; Cristian Iuga