Biserici care au luat ființă din Biserica „Speranța”

Pe parcursul celor peste 85 de ani de existență, Biserica „Speranța” s-a implicat mult și continuă să se implice în lucrarea de răspândire a Evangheliei atât prin deschideri de noi biserici, cât și prin ajutorarea bisericilor deja existente, începând din orașul Arad și până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Dintre bisericile care au luat ființă din Biserica Speranța amintim: Biserica Baptistă „Biruința” Aradul Nou, Biserica Baptistă „Betel” grădiște, Biserica Baptistă „Maranata” din Micalaca.

Biserici plantate în alte localități

Am plantat biserici în localitățile Șimand jud Arad și în Vișeu de Sus jud. Maramureș

Misionarii bisericii

Teodor Groza împreună cu familia este misionarul bisericii Speranța în orașul Vișeu de Sus, Maramureș

David Chideșa este misionarul bisericii Speranța (împreună cu alte câteva biserici din Arad) în localitatea Slatina, Ucraina

Cum pot ajuta lucrarea de misiune?

Ai mai multe posibilități de a te implica:

Te poți implica susținând lucrarea misionară în rugăciune

Poți îți pui la dispoziție mașina pentru grupuri de tineri sau lucrători care merg duminica pentru a ajuta lucrarea din diferite biserici mai mici

Te poți implica susținând financiar lucrarea misionară

Cum pot ajuta ca slujitor?

Dacă ai un dar pe care vrei să îl folosești în lucrarea misionară vino și stai de vorbă cu păstorii bisericii și vei găsi o modalitate practică de a te implica.

El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, și până la marginile pământului.”

Faptele Apostolilor 1:7-8